Youtuber Matpat ขายช่อง Game Theorists ให้กับบริษัทสตาร์ทอัพ Lunarx

Lunar X จะช่วยช่องด้วยความต้องการทางธุรกิจเบื้องหลัง ในขณะที่ MatPat และ co. ดำเนินการแสดงต่อไป Matthew Patrick ผู้สร้าง YouTubeหรือที่รู้จักในชื่อ MatPat และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา (และภรรยา) Stephanie อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครสำหรับผู้ที่สร้างเนื้อหาออนไลน์ พวกเขาร่วมกันสร้างช่องที่ประสบความสำเร็จ 3 ช่องโดยมีผู้ติดตามรวมกัน 30...