‘Whitney Houston: ฉันอยากเต้นรำกับใครสักคน’ บทวิจารณ์: ชีวประวัติที่ฟุ่มเฟือยและครบวงจรที่ถ่ายทอดความรุ่งโรจน์ของเธอและทำให้เรื่องราวของเธอถูกต้อง

Naomi Ackie จับภาพความสดใสของ Whitney Houston ในชีวประวัติของ Kasi Lemmons ชีวประวัติเพลงป๊อปฮอลลีวูดมักจะเกี่ยวกับศิลปินที่ย้อนกลับไปไกล (Elvis, Tina Turner, the Doors) “Bohemian Rhapsody” ให้ความรู้สึกที่ฝังรากในยุคที่สดใหม่กว่า ยุคที่ทำเพื่อความตายด้วยชีวประวัติน้อยลง แม้ว่าตอนที่ละคร Freddie Mercury...